Titulinis

VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ–PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„Harmoningos asmenybės formavimas visuminiame ugdyme:
nuo analizės iki sintezės“
 Konferencija skiriama Š. Amonašvilio 90-ties metų jubiliejui
bei St. Šalkauskio 135-osioms gimimo ir 80-osioms mirimo metinėms paminėti

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, kolegijų, universitetų dėstytojus, mokinių tėčius ir mamas dalyvauti
metodinėje-praktinėje konferencijoje, kuri vyks
2021 m. sausio 21 d.
nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą.

Konferencijos probleminės sritys:
1. Dvasingumo auginimas visuminio ugdymo pagrindu.
2. Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose.
3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose.
4. Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę.
5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje.
6. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse.
7. Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si) galimybė.
8. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.
Konferencijos darbo formos: Atviros pamokos, pranešimai, diskusijos, refleksijos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA, REGISTRACIJA

**************************************************************

Ši svetainė skirta

 tiems,
kas ieško alternatyvų autoritarinei pedagogikai,
suvokiančiai žmogų
tik kaip fizinę – besielę ir bedvasę – būtybę;  

tiems,
kas ilgisi švietimo sistemos,
auginančios žmogų
kaip kūno, sielos ir Dvasios visumą;

tiems,
kas visokioje pedagoginėje veikloje bando jungti
protą su širdimi,
logiką su jausmais,
materialumą su dvasingumu, –


 
ir taip

ugdyti Kilnų Žmogų…

******