Titulinis

Kas slepiasi po genderizmo ideologija ir kokio švietimo galėtume tikėtis Lietuvos mokyklose ateityje?

Iš kur visa tai kilo? Ar norėtumėte, kad jūsų vaikus mokytų tokių dalykų? Pažiūrėkite patys:

Dokumentinis filmas „Karas prieš vaikus“

1969-03-11 „Planuotos tėvystės“ viceprezidentas Frederick S. Jaffe (https://jaffememo.com/) pasiūlė gimstamumo mažinimo priemones, tarp kurių – šeimos dekonstravimas, homoseksualizmo bei abortų skatinimas.
Tačiau Lietuvoje, kurioje 2019 m. mirė 38,3 tūkst. gyventojų, o gimė tik 27,4 tūkstančiai, gimstamumo mažinimo skatinimas vestų į dar spartesnį visuomenės senėjimą, ekonominę krizę ir tautos išnykimą.
Be to, prievartinis lytinis švietimas, kuriame propaguojamas homoseksualizmas ir abortai, prieštarauja LR Konstitucijai:
26 str. – „Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.“
38 str. – „Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis…“
Taip pat ir Visuotinei Žmogaus Teisių Deklaracijai:
26 str. – „Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą“.

P. S. Šiuo įrašu nesiekiama kurstyti neapykantos kokiai nors visuomenės grupei, bet veikiau demaskuoti Lietuvai pavojingas ideologijas ir jų pasekmes.

Šaltinis: https://www.facebook.com/Krikscioniskifilmai/

**************************************************************

Ši svetainė skirta

 tiems,
kas ieško alternatyvų autoritarinei pedagogikai,
suvokiančiai žmogų
tik kaip fizinę – besielę ir bedvasę – būtybę;  

tiems,
kas ilgisi švietimo sistemos,
auginančios žmogų
kaip kūno, sielos ir Dvasios visumą;

tiems,
kas visokioje pedagoginėje veikloje bando jungti
protą su širdimi,
logiką su jausmais,
materialumą su dvasingumu, –


 
ir taip

ugdyti Kilnų Žmogų…

******