Titulinis

  1. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA

LIETUVOS HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA

VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ–PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“

2020 m. sausio 23 d.
Šiaulių Gegužių progimnazija
S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai

Konferencija skiriama M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms gimimo metinėms pažymėti

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, kolegijų, universitetų dėstytojus dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje (pradžia 2020 m. sausio 23 d., 9.40 val.). 

Konferencijos probleminės sritys:
Dvasingumo auginimas visuminio ugdymo pagrindu.

2. Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose.
3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose.
4. Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę.
5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje.
6. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse.
7. Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si) galimybė.
8. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.

Konferencijos darbo formos:  pranešimai, atviros pamokos, parodos, diskusijos.

Konferencijos programa ir registracijos anketa: Visuminio ugdymo konferencija 2020

 

Ši svetainė skirta

 tiems,
kas ieško alternatyvų autoritarinei pedagogikai,
suvokiančiai žmogų
tik kaip fizinę – besielę ir bedvasę – būtybę;  

tiems,
kas ilgisi švietimo sistemos,
auginančios žmogų
kaip kūno, sielos ir Dvasios visumą;

tiems,
kas visokioje pedagoginėje veikloje bando jungti
protą su širdimi,
logiką su jausmais,
materialumą su dvasingumu, –


 
ir taip

ugdyti Kilnų Žmogų…

******