R. Petronienė: Vertybinės nuostatos ugdant verslumą

VERTYBINĖS NUOSTATOS UGDANT VERSLUMĄ

Ramunė PETRONIENĖ,
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos ekonomikos mokytoja

Esu ekonomikos mokytoja, todėl nuolat susiduriu su verslumo ugdymo aktualijomis. Šiuo metu apie tai labai daug kalbama, verslumo seminaruose dalyvauja įvairių dalykų mokytojai, verslumas akcentuojamas ir atnaujintose ugdymo programose. Galbūt tai susiję su ekonomikos nuosmukiu, o galbūt pagaliau išties suvokta, kad verslūs žmonės imasi atsakomybės, kuria verslą, o tuo pačiu kuria darbo vietas, moka mokesčius… Jau senai ekonomistai pripažįsta, kad viena iš skurstančių šalių problemų – verslo nebuvimas, taigi ir verslių žmonių (o gal sąlygų jiems pasireikšti?) stoka.

LR Seimo nutarime „Dėl valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų“ akcentuojama verslumo ir finansinio raštingumo svarba. Taip pat iškeliamas tikslas ugdyti aktyvų, savarankišką ir atsakingą vaiką. Šiuos tikslus kažin ar įmanoma pasiekti tik apginkluojant mokinius tvirtomis žiniomis, mokėjimais…

Pasaulis turi ne vieną pavyzdį, kuomet finansinės žinios, verslumo savybės panaudojamos nusikalstamo savanaudiškumo tikslais: PVM grobstymai, Niujorkietis banko darbuotojas Igučis per 11 metų atliko 30000 nesankcionuotų operacijų, ir išgrobstė daugiau nei milijardą dolerių, pastarųjų dienų iškilęs viešumon investicijų sukčiavimas Estijoje ir t.t.

Nesenai „Verslo žinių“ priede „Verslo klasė“ (2010, birželis) radau dar vieną įrodymą, kad būtina su vaikais kalbėti apie amžinuosius dalykus net ir tada, kai kalbos sukasi apie finansus, kad labai svarbu formuoti vertybines nuostatas ypač ugdant verslumą. Štai kokių išvadų priėjo vadybos profesorius iš Harvardo Williams George, kuris atliko daugiau negu 100 vadovų išsamią apklausą ir nustatė, kas būdinga sėkmingam lyderiui, kokių savybių jis turi turėti:

-tikslas dirbti kitiems;
-asmeninis praktikavimas tų vertybių, kurias skelbia (žodžiai atitinka darbus);
-asmeninė disciplina;
-Širdis, ne vien intelektas.

Taip pat buvo nustatyta, kad Lyderio savybės – išplėtotos gyvenimo, patyrimo, gebėjimo pasimokyti iš klaidų. O sėkmingai žmogaus veiklai, sėkmingam verslumo realizavimui EQ (emocinis intelektas) daugeliu atveju svarbiau už IQ, nes žmogus yra emocionali būtybė.

Verslo lyderiai, praktikai, išties verslūs žmonės patys pripažįsta dvasingumo, širdingumo reikšmę. Todėl kasdien klausiu save, ar tikrai mano pamokos taps SCALAE? Ar šiandien kalbėsiu širdies kalba? Ar mano kabinete vyksta tik intelektualiniai ieškojimai, ar visgi nors kartais pavyksta vaikams pasakyti, kad rinkoje veikia tie patys gamtos, fizikos, priežasties-pasekmės dėsniai…

Kokie teisingi Š.Amonašvilio žodžiai, kad mokytojo darbas yra „menas, misija, pašaukimas ir uždavinys“ žmogų išugdyti Žmogumi, padėti jam atrasti savo pašaukimą, misiją, ugdyti socialiai atsakingą žmogų, vadinasi tuo pačiu ir dvasingą o ne vien tik padėti tapti sėkmingu rinkos dalyviu ir civilizacijos laimėjimų vartotoju.

                                                           Ramunė Petronienė,
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos ekonomikos mokytoja