Visuminio ugdymo tarptautinė metodinė–praktinė konferencija „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA

LIETUVOS HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ASOCIACIJA

VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ–PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“

2020 m. sausio 23 d.
Šiaulių Gegužių progimnazija
S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai

Konferencija skiriama M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms gimimo metinėms pažymėti

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, kolegijų, universitetų dėstytojus dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje (pradžia 2020 m. sausio 23 d., 9.40 val.). 

Konferencijos probleminės sritys:
Dvasingumo auginimas visuminio ugdymo pagrindu.

2. Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose.
3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose.
4. Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę.
5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje.
6. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse.
7. Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si) galimybė.
8. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.

Konferencijos darbo formos:  pranešimai, atviros pamokos, parodos, diskusijos.

Konferencijos programa ir registracijos anketa: Visuminio ugdymo konferencija 2020