Sveikiname su Tarptautine Šviesos diena!

„Pirmutinė mums kylanti problema – vaikų auklėjimas, jų gelbėjimas.
Ir kaipgi mums juos auklėti, jeigu žemiškasis Armagedonas
nesibaigs nei po metų, nei per dešimtmečius?
Juk tai ištisa naujosios žmonijos gimimo ir raidos epocha.
Turime giliau suvokti aukštų Mokymų raginimus:
savyje ir vaikuose ugdyti tarnystės jausmą ir ištikimybę aukštiesiems idealams,
auginti bebaimius Dvasios Didvyrius ir Šviesos Karius,
stiprinti jų vienybę ir bendradarbiavimą,
puoselėti meilės ir gerumo jausmus,
tikėjimą Dievu, tikėjimą, kad Dangus yra Gyvas.
Ir apskritai, savo vaikus ir save pačius kreipti kilnumo ir didžiadvasiškumo link.
Ir ne išmokyti viso to reikia,
bet išauklėti, – būtent, auklėti šitaip juos reikia!
Plėsdami sąmonę, siekime patys ir vaikus savo raginkime
pažinti Visatos dėsnių gilybę…
Tamsos jėgas įveikti gali tik Šviesos jėgos,
ir galingiausias Šviesos jėgų ginklas – dvasingumas bei dvasios stiprybė.
Kur ir kas užtikrins tokį ugdymą?

( iš Š. Amonašviliio kūrinio „Prie atsinaujinimo slenksčio„)

**************************************************************