XII-ios Baltijos HP Konferencijos atgarsiai

XII-oji tarptautinė Baltijos humanistinės pedagogikos konferencija, vykusi š.m. spalio 26-27 dienomis Klaipėdoje, buvo nepaprastai turininga ir įkvepianti.  Savo atmosfera, dalyvių entuziazmu ir aukštomis idėjomis ji priminė  humanistinės pedagogikos asociacijos veiklos pradžią Lietuvoje.

Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos pirmininkė Marina Korinevskaja ir Estijos, Latvijos bei Kaliningrado humanistinės pedagogikos centrų vadovai Marina Baraniuk, Irmine Pogrebniaka bei Igor Kiršin.  Video įrašu į konferencijos dalyvius kreipėsi Tarptautinio humanistinės pedagogikos centro prezidentas Paata Amonašvilis, linkėdamas dalyviams gerų įspūdžių ir prasmingų atradimų.

Pirmoji konferencijos diena vyko Klaipėdos universitete. Pranešimuose buvo kalbama apie minčių galią pedagogikoje ir kasdienį mokytojo žygdarbį dirbant su vaikais. Marina Baraniuk pasidalino  jautria pedagogine istorija apie pagalbą paaugliui, turėjusiam suicidinių ketinimų, apie tai, kaip ji po truputį keitė jo santykį su mama ir pasauliu.

Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos vadovė, kalbėjo apie tai, jog tyros mintys negimsta be meilės. Meilė yra tokio mąstymo šaltinis ir būtinoji sąlyga.

Klaipėdos universiteto mokslų daktarė Aelita Skabalienė ieškojo Vydūno filosofijoje lyderystės idėjų, pristatė konferencijos dalyviams skrupulingais atrinktas citatas, kuriomis Vydūnas bandė apibrėžti dvasinio lyderio savybes ir bruožus.

Lietuvių kalbos ir etikos mokytoja Vilija Žalienė taip pat kalbėjo apie Vydūno filosofinį palikimą ir jo teosofinės minties sklaidą. Jos pranešimas buvo itin įkvepiantis.

Tarptautinio humanistinės pedagogikos centro vice prezidentė, mokslų daktarė Jelena Černoziomova pasiūlė konferencijos dalyviams keletą probleminių klausimų apie minties kilmę, galią ir galimybes neutralizuoti ar sumažinti destruktyvių minčių poveikį. Be to, Jelena Černoziomova pristatė kelis unikalių mokyklų modelius, kurie sėkmingai veikia ir stebina savo rezultatais.

Dienos pabaigoje visi  konferencijos dalyviai buvo pakviesti į vienintelio Baltijos šalyse veikiančio Mokytojų teatro spektaklį „Nuotakos kambarys“. Tai situacijų komedija, kurią pastatė ir vaidmenis jame kūrė pedagogai, dirbantys Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos mokykloje.  Ovacijos aidėjo mokykloje po spektaklio – neįtikėtinai profesionaliai vaidino mokytojai.

Antra konferencijos diena persikėlė į Maksimo Gorkio progimnaziją. Jelena Černoziomova kalbėjo  apie Naujos kartos vaikus ir jų ugdymosi ypatumus. Naujos kartos vaikams būdingas taikus elgesys su aplinkiniais. Jie itin harmoningai ugdosi – puikiai išmoksta beveik visus mokomuosius dalykus. Jiems būdingas gana aukštas sąmoningumas.

Svečias iš Kaliningrado, studijos „Saulėtas sodas“ vadovas Igor Kiršin pasidalino įspūdžiais iš vasaros seminarų ir stovyklų, vykusių Gruzijoje, Bušetyje. Jo pranešimo pavadinimas „Tiesiog mylėti. Visus.“ – tai patarimas, kurį Šalva Amonašvilis ištarė į Bušetį atvykusiam Igoriui, kai šis pasidomėjo, ką jis turi veikti seminarų metu. Igor Kiršin kalbėjo apie besąlyginę meilę ir dvasinę mokytojo – mokinio bendrystę kaip humanistinės pedagogikos išeities tašką.

Pedagoginių idėjų fejerverke mokytojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklų dalijosi mintimis apie tai, kaip įdomiai ir džiugiai galima mokyti vaikus muzikos, anglų kalbos, dailės ar matematikos. Idalija Solovjovienė pasidalino pedagoginiais atradimais, kaip į bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga įtraukti vaikų tėvus.

Konferencijos pabaigoje  buvo suteikti garbingi Humanistinės pedagogikos Mokytojo vardai Klaipėdos M.Gorkio progimnazijos dailės mokytojai Marinai Filičevai ir Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių mokytojai Editai Montvilienei.

XII-sios Baltijos tarptautinės humanistinės pedagogikos konferencijos
 Tyros mintys kuria stebuklus” 
DALYVIŲ REFLEKSIJOS

„Dalyvavau pirmą kartą. Sužavėjo viskas: atmosfera, žmonės, mintys,… Ačiū.
Supratau, kad šviesios mintys ir meilė – visų svarbiausia!!!
Padarysiu viską, kad humanistinės pedagogikos  idėjos skleistųsi iir augtų įstaigoje, kurioje dirbu.“

„Dėkinga Jums, visiems Jūsų pagalbininkams, kad Tai įvyko… 
Dėkinga sau, kad nuvykau, kad nuvykom kartu su vyru, mokyklos komanda … Girdėjau, regėjau ir jutau dalykus, kuriais esminiai remiuosi eidama Keliu. Gyvenimo keliu, profesiniu keliu, šeimos keliu, dukros keliu, sesers keliu, Mokytojos keliu, mokinės keliu… visais. Tegu lydi mus suvokimo ir susivokimo akimirkos į prasmingesnę būtį. 
Tikriausiai tokia mano refleksija. „ Giedrė Kondratė

Vilniuas humanistinės mokyklos delegacijos reportažas apie Konferencija:
https://vhm.lt/news/174/41/MINTYS-PO-KONFERENCIJOS/

Latvijos ir Estijos delegacijų atstovų refleksijos:

«Три счастливых дня было у меня», – так начну свое впечатление высказывать. Спасибо конференции за каждое выступление, которое было пронизано любовью, искренностью и Светом! От всех по частичке взяла на вооружение, но особенно впечатлило музыкальное занятие – высший пилотаж учителя, который сам горит и зажигает других! <…>». Татьяна Пименова, Центральная школа Даугавпилса, Латвия

„Хочется сказать большое спасибо организаторам XII Балтийской Международной Конференции по гуманной педагогике «Чистые мысли творят чудеса» за столь интересные, полезные и вдохновляющие на дальнейшую работу выступления. Эта конференция была близка всем творчески работающим педагогам, которые хотят избавиться в своей работе от шаблонов авторитарной педагогики.  Выступающие рассуждали о творящей энергии мысли, важности ее чистоты. Красной нитью в докладах звучало то, что человек прежде всего есть духовное существо, но каждый из нас должен признать себя таковым. Только в этом случае становится возможным расширение сознания. Если мы смотрим на мир через духовное зрение, то больше и глубже постигаем его материальную суть и стремимся к её одухотворению.
Говорилось, что главной целью школы и учителей, работающих в ней – воспитать Благородного Человека, с чувством и пониманием общего блага.
Надо, чтобы в школах воцарилась гуманность.  Каждый растущий человек должен раскрывать свои духовные и природные дары, познавать себя, обогащаться опытом и знаниями, облагораживаться духовно и нравственно, что каждый урок в школе  должен развивать и укреплять волю, терпение, смелость, дисциплину духа.
Очень понравились выступления: Сильвии Баранаускене, директора Шяуляйской прогимназии Гягужю, Сонаты Петрайтене, учредителя и директора Вильнюсской гуманистической школы, Елены Черноземоваой, профессора кафедры всемирной литературы Московского педагогического государственного университета, Игоря Киршина и его опыт работы на детской программе в Бушети.
Очень были интересны Фейерверки педагогических идей, особенно опыт Альгирдаса Мальчюса, Аиды Чилинскене, Марины Филичевой, Идалии Соловьевене.
Особо потрясли выступления Агне Драгунайте и Спектакль «Комната невесты» по мотивам пьесы В. Красногорова“. Ольга Катрич, Таллин, Эстония