Konferencijos „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“ atgarsiai

 

 

 

 

 

 

Refleksijos iš Klaipėdos:

Širdingas ačiū Šiaulių Gegužių progimnazijos vadovei Silvijai Baranauskienei ir visai bendruomenei už puikiai organizuotą Visuminio ugdymo tarptautinę metodinę-praktinę konferenciją, kurios metu kaip niekada suvokėme, koks svarbus yra dvasingumo auginimas visuminio ugdymo pagrindu šiuolaikiniame pasaulyje ir kaip svarbu yra skiepyti iš mažų dienų žmogiškąsias vertybes, formuojant harmoningą asmenybę.

„Kad keltum, turi kilti“ – išgirdome konferencijos atidarymo metu. Iš tikrųjų tik dvasiškai turtingos  asmenybės gali tai daryti.  Kiekvieną kartą atvykę į Jūsų mokyklą nepaliaujame gėrėtis gebėjimu turiningai išnaudoti visas mokyklos erdves, kur kiekvienas kampelis kvėpuoja harmonija.

Puikiai organizuotos pamokos, kuriose atrodo paprastomis priemonėmis, mokiniai mokosi ne tik dalinti ir dalytis, bet ir patys kurti grožį, giliau ir prasmingiau suvokti supantį pasaulį.

Visada žavi šiltas ir nuoširdus pedagogų bendravimas su vaikais.

Labai praturtino konferenciją svečiai: prof. Dr. Kievišo pasisakymas apie dvasingumo ugdymą demokratinėje kultūros erdvėje; svečių iš Ukrainos HP Riterio docento Stanislavo Kruko, HP Riterės biologijos mokytojos Viktorijos Bak pasisakymai ir diskusijos dvasingumo ugdymo temomis.

Konferenciją vainikavo nuostabi skulptoriaus Aleksejaus Leonovo iš Kijevo darbų paroda „Dvasios keliais“,  kuri šitaip prasmingai, gražiai ir pakylėtai užbaigė Jūsų pradėtą darbą.

Dar kartą ačiū ir tegul šis dvasingumo ugdymo šaltinis, kuris trykšta Jūsų mokykloje, niekada neišsenka!

Vladislova Rudzinskienė,
VšĮ Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Svetliačiok“ specialioji pedagogė.