Kviečiame į XI Tarptautinę Baltijos HP konferenciją Taline

Kviečiame į XI Tarptautinę Baltijos humanistinės pedagogikos konferenciją Taline
„ŠEIMA, VAIKAS, MOKYKLA. KOKIA TREJYBĖS PRASMĖ?“

2017 m. spalio 20-22 d.

Šalys dalyviai: Estija, Latvija, Lietuva, Rusija

Leitmotyvas: „Kol vaikai dar maži – duokite jiems tvirtus šaknis.
Kai jie pradės suaugti – duokite jiems sparnus“ (liaudies išmintis).

Aktualus klausimai:
– tėvų, pedagogų naujų vaidmenų įprasminimas šiuolaikinių vaikų ugdyme;
– kaip išvengti gilių mokymo ir auklėjimo proceso prieštaravimų;
– šiuolaikiniai vaikai ir technologijos: kaip keisti pamokų turinį, ugdant vertybes;
– kaip pasiekti pozityvaus sąveikavimo su vaikais;
– kaip išvengti šeimos vertybių krizės ir kt.

KONFERENCIJOS PROGRAMAXI Baltijos tarptautinės HP konferencijos programa

Dėl dalyvavimo Konferencijoje kreiptis į LHPA valdybos narę IRINĄ ALEKSEEJENKO
tel. 8 699 36388