LHPA 10 metų!

MIELI BENDRAŽYGIAI – HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS PUOSELĖTOJAI IR AMBASADORIAI,

Šiemet rugsėjo 7 d. sukanka 10 metų, kaip Lietuvoje įkurta Humanistinės pedagogikos asociacija, vienijanti žmones, tikinčius Mokykla, kurioje siekiama proto ir širdies darnos, žinių bei dorovės pusiausvyros.

SVEIKINAME visus su jubiliejine švente, dėkojame, kad tiek metų esame kartu, kad mus vienija bendri darbai ir bendros mintys! Tegu visa tai niekada nesibaigia!

”Vaiko protą reikia užimti pačiomis šviesiausiomis mintimis.

Kas gi papasakos jaunimui apie grožį, kūrybą,

Galybę, didvyriškumą, apie tai, ką būtina pažinti?

Kas papasakos apie žmogaus orumą ir atsakomybę,

Kas nurodys darbo ir pasiekimų kelią,

Jeigu ne mokytojas?”

St.Stulginskio “Rytų kosminė legendos”

Nuoširdžiai – asociacijos valdyba, 2019 m.