Rugsėjo 7 diena – LHPA gimtadienis

Rugsėjo 7 diena – LHPA gimtadienis
Mums – 8 metai.

Telydi mūsų žingsnius 
Dangiškosios Pedagogikos Šviesa, Meilė ir Viltis – 
neišsenkantis pedagogo optimizmo ir kūrybingos kantrybės šaltinis!

Taip pat nuoširdžiai sveikiname gimusią šią dieną
Vilniaus humanistinės mokyklos vadovę
SONATĄ PETRAITIENĘ!