Su naujais mokslo metais!

SVEIKINAME SU NAUJAIS MOKSLO METAIS!

Mokyklos draugai!
Brangūs mokytojai!
Gerbiami tėvai!
Mokiniai ir tie, kurie buvote mokiniai!
Pasakykime Žodį apie Mokyklą, kuri yra:
dvasingumo ir dorovingumo židinys,
žmoniškumo kalvė,
gyvenimo kokybės lėmėja,
Šviesos ir tvirtų žinių dovanotoja,
Kultūtos ir kalbos saugotoja,
Dvasingumo ir gėrio sėjėja.
Kaip kuriamas pasaulis?
Pasakysite: „Žmonių mintimis, darbu ir kūryba“.
Teisybė. Tačiau tam pamatus pakloja Mokykla.
Kas visuomenei teikia šlovę?
Pasakysite: „Jos dvasiniai siekiai“.
Teisybė. Tačiau juos sužadina Mokykla.
Kas yra valstybės atrama?
Pasakysite: “Jos piliečiai, jų veržimas į tikslą“.
Visiškai teisingai. Tačiau tam pamatus irgi pakloja Mokykla.
Tai yra Mokyklos Tiesa.

Šalva Amonašvilis,  „Mokyklos Tiesa“