Su Rugsėjo 1-ąją!

SVEIKINAME SU NAUJAIS MOKSLO METAIS, 
SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!

LHP valdyba