Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena

Humanistinės Pedagogikos Riteris

drąsiai atsisako mokymo programoje
esančių pasenusių žinių
ir užpildo jas gyvu gyvenimu bei žiniomis,
atveriančiomis naujus horizontus.

Jis supranta, kad naujos žinios
turi mokinio sieloje
kelti susižavėjimą, nuostabą, palaimą.

Jam programa – 
kaip visumos mozaika:
Dvasios ir Materijos mozaika,
kaip dabarties kūrimo įprasminimas,
kaip kūryba, besiveržianti į Ateitį,
kaip rūpestis ir nerimas dėl Žemės gyvybės.

Šalva Amonašvilis 
„Humanistinės Pedagogikos Riteris.
Garbės ir tarnystės skrynia“