2018.01.25 Metodinė-praktinė konferencija Šiauliuose „Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo pusiausvyros svarba švietime“

Humanistinės pedagogikos švietimo įstaiga
Šiaulių Gegužių progimnazija

Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacija

kviečia pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus,
socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, mokinių tėvelius dalyvauti

Respublikinėje  metodinėje-praktinėje konferencijoje

„VISUMINIS UGDYMAS: 
AKADEMINIO IR DOROVINIO UGDYMO PUSIAUSVYROS SVARBA ŠVIETIME

2018 m. sausio 25 d.
Šiauliai

Konferencija skiriama paminėti Vydūno 150-ąsias gimimo metines

Konferencijos probleminės sritys:

1. Kultūros auginimas visuminio ugdymo pagrindu.
2.  Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose.
3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose.
4.  Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę.
5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje.
6.  Visuminis ugdymas pradinėse klasėse.
7.  Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si) galimybė.
8.  Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.

Konferencijos darbo formos:
Pranešimai, atviros pamokos, meistriškumo pamokos, diskusijos, parodos.

Parsisiųsti:

KVIETIMAS – PROGRAMA

Konferencijos dalyvio registracijos anketa

Dėmesio LHPA nariams: po Konferencijos, 16.30 vyks 
visuotinis ataskaitinis rinkiminis 
LHPA narių susirinkimas.