XI Tarptautinė Baltijos humanistinės pedagogikos konferencija Taline – anonsas

XI Tarptautinė Baltijos humanistinės pedagogikos konferencija Taline
„Šeima, Vaikas, Mokykla. Kokia trejybės prasmė?“

Estija, Latvija, Lietuva, Rusija
2017 m. spalio 20-22 d.

Leitmotyvas: „Kol vaikai dar maži – duokite jiems tvirtus šaknis.
Kai jie pradės suaugti – duokite jiems sparnus“ (liaudies išmintis).

Aktualus klausimai:
– tėvų, pedagogų naujų vaidmenų įprasminimas šiuolaikinių vaikų ugdyme;
– kaip išvengti gilių mokymo ir auklėjimo proceso prieštaravimų;
– šiuolaikiniai vaikai ir technologijos: kaip keisti pamokų turinį, ugdant vertybes;
– kaip pasiekti pozityvaus sąveikavimo su vaikais;
– kaip išvengti šeimos vertybių krizės ir kt.

Programa yra rengiama.