Kultūra – humaniška ugdymo sąlyga

Mąstytojai teigia, kad žodis kultūra turi dvi šaknis: pirmoji – druidiška, antroji – rytietiška. Kult- reiškia Gėrio Prado garbinimą, o Ur – senovinė šaknis, reiškianti Šviesą, Ugnį [1].

Tad žodis Kultūra reiškia Šviesos garbinimą, Šviesos kultą, Išmintį:

  • mokslo, meno ir religijos sintezę;
  • žinių, grožio ir tikėjimo jungtį;
  • logikos, jausmų bei irracionalaus vidinio žinojimo „iš savęs“ dermę.

Trejybiška Žinojimo, Grožio ir Tikėjimo – Kultūros! – erdvė yra viena ir nedaloma, nes ji yra sintezė, jungtis, dermė, harmonija. Kultūra arba yra – jeigu atsiveriama, jungiama, susiderinama, teigiama ir vienijamasi, arba jos tiesiog nėra – jeigu užsidaroma, skaldoma, susipriešinama, neigiama ir atsiribojama.

Kultūra, Šviesa, Harmonija, Vienybė, Išmintis – kuo ne sinonimai?

Klauskime savęs:

  • ar kultūros erdvę formuoja vien tik humanitarų pamokos?
  • ar su tikėjimu į pamokas turi eiti tik tikybos mokytojas?
  • ar gamtamokslis ir tikėjimas – sutaikomi?
  • ar gamtos mokslų mokytojas, jeigu jis vadintų save kultūringu ir teigtų esąs humanistas, pasitenkintų vien šalta logika ir skaičiavimais?

Filosofai aiškina, kad trijų – mokslo, religijos (filosofijos) ir meno – sintezė turėtų tapti visokio ugdymo pamatu [2].

Būtent dėl šios priežasties Humanistinė pedagogika įmanoma ten, kur gyvena Kultūra – ten ir tada, kur ir kada susitinka trys: fizinė realybė, siela, ir Dvasia. Š.Amonašvilis pedagogiką vadina aukščiausiu menu Žemėje, sudėtingiausia ir atsakingiausia kūryba, kuri iš žmogaus augina Žmogų pagal Dievo Paveikslą ir Atvaizdą, kuri prisiima atsakomybę už psichinio ir dvasinio ugdymo rezultatus.

Kultūra – tai humanistinio ugdymo sąlyga ir garantas bei raktas suvokti humanistinio ugdymo tęstinumui per visas švietimo grandis.

Dvasingas ir išmintingas, kultūringas ir kūrybiškas, visavertis – humanistinis – yra toks ugdymas, kuris sujungia tris pažinimo būdus: griežtą logiką (mokslą), prakilnius jausmus (meną) ir tikėjimu turtingą gyvenimo filosofiją (etiką, religiją).

Deja, Lietuvos švietimo sistemoje vis dar vienvaldžiauja šalta logika, ir visos mūsų visuomenės bėdos kyla iš to, kad būtent į mokyklą ir pedagoginį mąstymą negrįžta – faktiškai, o ne popieriuose! – Dvasios sąvoka.

Irena Stulpinienė

LITERATŪRA:

1. Steponas Stulginskis. Rytų kosminės legendos. – Vilnius: Lietuvos N.Rericho draugija. 1999, p. 307.
2. L.G.Chmeliova. Mąstymo atnaujinimo aktualumas kultūros ir civilizacijos problemų šviesoje. // Rinkinyje: Apginkime Kultūrą. – Maskva (rusų kalba): Tarptautinis Rerichų centras. 1996, p.201. (Л.Г.Хмелёва. Об актуальности перехода к новому мышлению в свете проблемы культуры и цивилизации. // В сб.: Защитим культуру. – Москва: Международный Центр Рерихов. 1996, с. 201).