HP klasika

APIE PEDAGOGIKOS MOKSLĄ
IR
PEDAGOGIKOS KLASIKĄ

Ištrauka iš Š.Amonašvilio knygos „Šypsena mano, kur tu?

„Anksčiau aš dažnai pats savęs klausdavau: kodėl nepamėgau nė vieno pedagogikos vadovėlio ir kodėl aš viską darau atvirkščiai, o ne taip, kaip liepia mokslas apie vaikų mokymą ir auklėjimą? Kodėl tai darau lyg tyčia?

Mokslas iš pedagogikos vadovėlių griežtai kontroliavo mano mokymo darbą ir vis raukėsi, rodydamas savo nepasitenkinimą ir pasipiktinimą. Bet mano širdis darėsi vis neklusnesnė, o mintys vis mažiau paisė jo prisakymų.

Kodėl taip viskas vyko, tada paaiškinti negalėjau.
<…>
Pedagogikos mokslas, man atrodo, triumfuoja; triumfuoja dėl to, kad darosi būtent mokslu. Jis nenori būti visų menų menu, nenori būti visų mokslų matu, pačio gyvenimo matu, aukščiausia dieviškąja mąstymo kultūra, – visa tai, jo nuomone, nepakyla iki mokslinio orumo. Ir taip pat, kaip ir kiti mokslai, kuriuos materializmo principas nustūmė labai toli nuo dvasingumo, pedagogikos mokslas mėgaujasi savimi.

Kodėl jam mylėti vaikus ir skelbti meilę? Nei širdies, nei meilės, nei dvasingumo neišmatuosi, vadinasi, jie nematerialūs, taigi su jais neatliksi mokslinių tyrimų.

<…>

Ar ne geriau vadintis mokslu, o ne kuo nors kitu? Ir pedagogikos mokslas nenuleisdamas rankų atranda objektyviosios tikrovės objektyvius dėsnius, taip pat, remdamasis moksline logika ir materializmo principu, formuluoja abstrakčias sąvokas ir sprendimus.

Pagal tą mokslą aš ir mano mokiniai pavirstame kažkokiais algebros dydžiais A ir B kaip du dviratininkai (iš matematikos vadovėlio), kurie skuba susitikti.

O pedagogikos kūrėjas ir klasikas Janas Amosas Komenskis sako, kad pedagogika („Didžioji didaktika“) yra universalus menas mokyti visus visko. Pedagogika nėra mokslas, tvirtina ir pedagogikos klasikas Konstantinas Ušinskis, ji yra pats didžiausias menas, kokį tik žino žmonija.

Bet pedagogikos „mokslinimo“ atstovai pasakys naiviems mokytojams: Komenskis ir Ušinskis yra būtent mokslinės pedagogikos pradininkai.

Gaila, kad Komenskis ir Ušinskis negali dar kartą pakartoti savo minties apie pedagogiką. Dar kartą visiems paaiškinti, kad pedagogika pranoksta visus mokslus ir kuria naują gyvenimo lygmenį.
<…>
Sau esu atradęs kitokį pedagogikos mokslą – ypatingą, slaptą“. 

* * *
Tegu tinklapio puslapiai
„Pedagogikos klasika“
ir
„Humanistinės Lietuvos mąstytojų idėjos“
tarnauja tam, kad mes, kolegos mokytojai,
vis labiau ilgėtumės,
todėl nenuilstamai ir vis atkakliau
įvairiuose išminties šaltiniuose ieškotume
tos „ypatingos ir slaptos“,
visiems mums Kūrėjo duotos, pedagogikos
ir, dosniai dalindamiesi
tų ieškojimų bei dvasinės saviugdos patirtimi,
NUOLAT DRĄSINTUME BEI STIPRINTUME VIENI KITUS.