Š. Suzuki

ŠINIČIS SUZUKIS
(1898 – 1998)

„Aš meldžiuosi, kad visi vaikai galėtų užaugti geri ir laimingi žmonės, išvystytų savo prigimtinius gebėjimus“

IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ

Žymus japonų filosofas, pedagogas, smuikininkas bei kompozitorius ŠINIČIS SUZUKIS gimė 1898 metų spalio 17 dieną Japonijoje, smuikų gamyklos savininko šeimoje. Smuiko detalės jam tada tebuvo tik žaislai.

Vėliau, tapęs muziku ir pedagogu, Š.Suzukis suvokė didžiulę jį vaikystėje lydėjusios muzikos reikšmę, ir tvirtino, jog melodija, kurią vaikas mokosi groti, turi skambėti nuolat, kad taptų vaiko sielos dalimi, o pats mokymasis turi būti malonus kaip žaidimas.

Pirmą kartą paimti smuiką į rankas 18 – metį Š.Suzukį paskatino išgirsta F.Šuberto ,,Ave Maria“. Tuomet jaunuolis išvyko studijuoti į Tokiją, vėliau – Vokietiją, kur bendravo su ryškiausiomis to meto asmenybėmis, o ypač artimai susibičiuliavo su A.Einšteinu.
Studijuodamas Š.Suzukis padarė išvadą, kad labai svarbu, kokioje aplinkoje vaikas auga, su kokiais žmonėmis bendrauja, kokį jų elgesį stebi, kuo domimasi jį supančioje aplinkoje. Tai formuoja asmenybę, jos tolesnę ugdymosi kryptį.

Vedęs ir po kelerių metų su žmona sugrįžęs į Japoniją, Š.Suzukis įkūrė privačią mokyklą ir visą tolesnį gyvenimą paskyrė vaikams, savo ,,Motinos kalbos“ metodo kūrimui, vaikų ugdymui šiuo metodu ir pedagogų rengimui.

Dvasinį ryšį ir tarpusavio supratimą tarp vaiko ir pedagogo Š.Suzukis laikė kertiniu savo metodo dalyku, vadino jį ,,kalba iš širdies į širdį“.

Klausydamasis vaikų grojimo, jis niekada jų nekritikavo, nepeikė, bet įžvelgdavo teigiamus atlikimo bruožus ir parodydavo, kuria kryptimi reikia judėti pirmyn, mokytis toliau.

Suprasdamas, kad blogi pedagoginiai įgūdžiai gali labai pakenkti vaiko talento ugdymuisi, paskutiniuosius savo gyvenimo dešimtmečius Š.Suzukis paskyrė mokytojų rengimui. Ligi pat mirties 1998 m. jis išliko nepaprastai nepaprastai darbštus, nuoširdus, paprastas žmogus, savo asmenybės šviesa turtinęs kitų žmonių gyvenimus.

 Š.Suzukis mirė gimtinėje, Japonijoje, mažame kalnų miestelyje Matsumoto 1998 metais, nesulaukęs savo 100–ojo gimtadienio.  

Šioje vietovėje dabar veikia Matsumoto Suzuki institutas, kasmet pritraukiantis tūkstančius naujų mokinių ir mokytojų.

Šią informaciją pateikė
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos
Akmenės filialo vedėja
Izolda Gulbinienė