Valdas Bogavičius: HP daigai kalasi Akmenėje

Valdas BOGAVIČIUS,
socialinių mokslų magistras,
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos
Akmenės filialo
muzikos mokytojas
 

HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS DAIGAI
KALASI AKMENĖJE

Šiaurės Lietuvoje, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės filiale įvyko seminaras „Humanistinė pedagogika muzikoje“. Seminaro autorė – šios mokyklos vedėja, mokytoja metodininkė Izolda Gulbinienė.

Į seminarą atvyko ir įdomiomis įžvalgomis jį praturtino Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos prezidentė, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Irena Stulpinienė.

Dviejų dienų seminaras prasidėjo nuo susipažinimo. Tuomet ir sužinota, kad seminare dalyvauja muzikos mokytojai iš Akmenės, Ventos ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklų, taip pat muzikos, anglų kalbos, fizikos specialybių studentai iš Vilniaus pedagoginio ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų.

Pirmiausia stengtasi atsakyti į klausimą – kas yra humanistinė pedagogika? Tokios pedagogikos pagrindėju laikomas Šalva Amonašvilis. Š. Amonašvilis pirmiausia pateikia prielaidas. Jos remiasi Kristaus mokymu. Kiekvienas vaikas yra reiškinys, o ne atsitiktinumas. Vaikas turi tris aistras – tobulėti, suaugti, laisvėti.

Seminaro lektorė aiškino sąvokųmokykla,mokinys,kultūra,pamoka,švietimas,žmogusreikšmes. Pasak lektorės, mokytojas aplink save sukuria mokymo lauką. Mokytojas, kuris pasako, kad nebenori tobulėti, jau yra miręs. Svarbiausias mokytojo principas – kantrumas.

Kiekvienas seminaro dalyvis turėjo progą garsiai pasamprotauti, kurie mokytojai jo gyvenime padarė didžiausią įtaką, kuriuos galėtume laikyti humanistiniais mokytojais.

Seminaro metu mokytoja Izolda Gulbinienė aptarė teigiamą muzikos reikšmę žmogui, pabrėžė, kokią žalą daroneteisingamuzika (sunkusis rokas, metalas). Dalyvavusieji sužinojo, kad dvidešimt minučių paklausius V. A. Mocarto muzikos, pagerėja loginis mąstymas; J. Bramso muzika gydo nuovargį; E. Grygo muzika normalizuoja miegą; varpo skambesys naikina mikrobus; grojimas instrumentu lavina erdvinį mąstymą ir dar daugybę įvairių tyrimų metu paaiškėjusių faktų.

Izolda Gulbinienė dešimt metų domisi japonų smuikininko Šiničio Suzukio metodu. Ji pernai yra išlaikiusi pirmo lygio tarptautinį Š. Suzukio metodo egzaminą ir gavusi tai patvirtinantį sertifikatą. Mokytoja seminaro metu ne tik pristatė teorinius Suzukio metodo aspektus, bet ir vedė keturias atviras individualias bei grupines fortepijono ir choro pamokas, taikydama Š. Suzukio metodiką.

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Gilma Plūkienė pristatė natūralųjį arba gimtosios kalbos metodą – supažindino su leidiniuMetodiniai patarimai užsienio kalbų mokymui pradinėse klasėse, kurio bendraautorė ji yra. Taip pat parodė savo vestų vokiečių kalbos pamokų filmuotą medžiagą, kurią kompaktinės plokštelės pavidalu išleido Giotės institutas Vilniuje.

I. Gulbinienė papasakojo apie humanistinės pedagogikos kūrėją Šalvą Amonašvilį ir vesdama muzikos pamokas (instrumentinio muzikavimo, chorinio dainavimo) rėmėsi humanistinės pedagogikos principais. Muzikoje labai humaniškas yra Š. Suzukio metodas, aktyviai įtraukiantis į ugdymo procesą ir tėvus, skatinantis vaikų pažangą grojant tuos pačius kūrinius individualiai ir grupelėje, pastoviai klausant tobulai įgrotų kūrinių įrašų. Mokant užsienio kalbos, verta taikyti natūralųjį (gimtosios kalbos) metodą. Vaikai pamokų metu žaisdami, dainuodami tik ta kalba, kurios mokosi, natūraliai išmoksta (suprantama, su mokytojo pagalba) užsienio kalbos.

Dvi seminaro dienos jo klausytojams neprailgo – jo dalyviai liko patenkinti autoriniu seminaru, šio renginio lektorės ir jos talkininkių G. Plūkienės bei I. Stulpinienės kompetencija. Akmenės krašto humanistinės pedagogikos pradininkei Izoldai Gulbinienei nuoširdžiai padėkojo Ventos muzikos mokyklos direktorė Minifreda Voronovienė. Renginio sumanytojai Izoldai Gulbinienei siūlyta per gyvenimą sukaupta metodine medžiaga pasidalinti ir kitose Lietuvos auditorijose, kad mūsų šalyje atsirastų daugiau humanistinės pedagogikos principais dirbančių ir gyvenančių mokytojų. Tuomet ir jaunoji karta augs kultūringesnėje, humaniškesnėje aplinkoje ir greičiau galės pakilti virš tamsoje, purve, smurte ir kitokiose blogybėse paskendusios visuomenės.

Lai išsipildo!

Valdas BOGAVIČIUS