Pradinis ugdymas

Sonata Petraitienė,
Vilniaus Versmės katalikiškosios gimnazijos
pradinių klasių mokytoja metodininkė
 

Pranešimas
„Harmoningi santykiai pamokoje“

Skaitytas parodoje „Mokykla 2012″.
Vilnius, 2012 -11- 23 d.