Lietuvos mąstytojų pedagogika

UGDYMUI – HUMANISTINĖS
LIETUVOS MĄSTYTOJŲ IDĖJOS

Išsivadavusi politiškai, Lietuva prakalbo ir apie dvasinio atgimimo būtinybę, aktyviai ieško, kaip tą daryti.  

Lietuvos filosofai, mokslininkai, pedagogai – S.Šalkauskis, A.Maceina, J.Vabalas-Gudaitis, Vydūnas ir kiti – regėjo daug dešimtmečių į priekį, nurodė dvasinio tautos atgimimo sąlygas, suformulavo principus, tikslus ir uždavinius, nurodė kelius…

Tautos mąstytojų paliktos mums mintys – puikiausia tautos dvasinio atgimimo schema! Jie sutartinai „sufleruoja“, koks nevisavertis būna gyvenimas, kai tauta ima orientuotis tik į materialiąją gerovę ir technologinius civilizacijos laimėjimus, kai išsižada Kultūros ir jos „šeimos narių“: žmoniškumo ir meilės, tikėjimo ir kilnumo, tiesos ir teisingumo, sąžinės ir padorumo, dvasingumo ir grožio, santarvės ir bendradarbiavimo ir t.t..

Dar didesnis džiugesys, kad tos Lietuvos garsiųjų mąstytojų mintys „vienas prie vieno“ atitinka Humanistinės pedagogikos idėjas! Yra akivaizdu: nieko naujo išradinėti nereikia – viskas klasikų seniai pasakyta – tik imk ir daryk.

Humanistinės pedagogikos filosofija mums tvirtina: gilinkitės į savo bei kitų tautų kultūros klasikų išmintį ir gyvenkite pagal ją!

* * *

Lietuvių tautos išminčių ir Humanistinės pedagogikos svarbiausiųjų nuostatų palyginimui bei pamąstymams siūlome šias temas: 

  • Mokykla – Šventovė (Vydūnas)
  • Apie naujo žmogaus auklėjimą (Steponas Stulginskis)
  • Kultūrų sintezė (Stasys Šalkauskis, Vydūnas)
  • Bendrasis gėris (Jonas Vabalas – Gudaitis)
  • Amžinas tobulėjimas (Vydūnas, Jonas Vabalas – Gudaitis)
  • Kūryba (Antanas Maceina, Vydūnas)
  • Pasaulėžiūra (Stasys Šalkauskis)
  • Bendražmogiškos vertybės (Vydūnas, Stasys Šalkauskis)
  • Humanistinė mokykla – tautinė (Stasys Šalkauskis)