Š.Amonašvilis – švietimo premijos laureatas!

Akademikas Š.Amonašvilis –  2013 m.
Rusijos Vyriausybės
švietimo premijos laureatas! 

Tobulumas, dieviškumas, išmintis – tai sąvokos, kuriomis persmelkti visi Rusijos Švietimo akademijos akademiko, psichologijos mokslų daktaro Šalvos Amonašvilio pokalbiai su mokytojais. Rusijos Švietimo akademija ne tik pritaria jo diegiamai humaniškos pedagogikos sistemai, grindžiamai  pedagogikos klasikų mintimis ir idėjomis, bet ir rekomenduoja šią sistemą plačiai skleisti bei naudoti.

2013 metais akademikas Šalva Amonašvilis tapo Rusijos Federacijos Vyriausybės švietimo premijos Laureatu. Tikrai ne atsitiktinumas – jį ir patį jau vadina pedagogikos klasiku!

Pamatinės sąvokos tobulumas, dieviškumas, išmintis – visiems suvokiamos ir priimtinos. Tik vargu ar verta dėl jų kryžiuoti akademines ietis, bandyti ieškoti joms racionalių apibrėžimų, kad taptų patrauklesnės ir suprantamesnės. Juk tai dalykai, kuriuos širdimi pajaučiame. Kaip kad išminčius kalbėjo: „Kai manęs klausia „kas tai?“, žinau, o kai prašo paaiškinti – nežinau.“  Toks yra ir Š.Amonašvilio bendravimo su mokytojais, studentais, mokiniais principas – iš širdies į širdį. Giliai išmanydamas pedagogikos istoriją bei psichologiją, akademikas nenuilstamai ieško tokių žodžių ir išsireiškimų, kreipiančių į šviesą ir kūrybą, kad jo teiginiai būtų suprantami ir priimtini įvairiausių įsitikinimų žmonėms.

Bet tie, kurių širdys vis dar „užrakintos“, kam mielesni triukšmingai skambantys būgnai ir cimbolai, vargu ar atpažins aukščiausią – širdies – išmintį. Tokie tik žodžių magiją įžvelgs išminčiaus kalbose… Jiems net po penkių dienų garsiausio nūdienos pedagogo seminaro nepasidarys aiškiau, kodėl jis taip akcentuoja milžinišką mokytojo atsakomybę už savo  mintis, žodžius ir darbus prieš žmones, auklėtinius, Visatą ir Begalybę, kodėl verčia juos  mąstyti, ką reiškia būti mokytoju. Savo pamąstymus apie mokytojo paskirtį ir misiją Š.Amonašvilis dažnai pradeda palyginimu: „Kristus – Mokytojas, aš taip pat – mokytojas. Kuo skiriamės?“ Argi toks palyginimas neprivers mąstyti: ką darau? Kurlink kreipiu? Ko iš Kūrėjo prašau? Ar užteksiu ryžto savo pareigai, kai minios šaukia: „Ant kryžiaus Jį!“  

Šiuolaikinis mokytojas pats turi susivokti, kurie jo veiksmai evoliucingi, suprasti, kodėl, nepriklausomai vienas nuo kito filosofai, psichologai, net kvantinės fizikos teoretikai, įrodinėja evoliucinę altruizmo reikšmę. Žadinti sąmonę, mokytojų orumo ir atsakomybės jausmą – tokius uždavinius sau kelia ir akademikas Šalva Amonašvilis, plačiai, valstybiškai, netgi kosmiškai mąstantis 2013 metų Rusijos Vyriausybės švietimo premijos Laureatas.

Teksto autorė –
Jelena Černoziomova,

filologijos m. dr., profesorė,
THPC viceprezidentė,

Maskva, Rusija,
2014 m. sausis