Svetainės įkūrimo tikslai

Svetainę įkūrėme norėdami kompensuoti žinių stygių Lietuvoje apie Humanistinės pedagogikos filosofiją, teoriją ir praktiką. Humanistinės pedagogikos asociacijos Lietuvoje vienas iš tikslų – aktyvi šių idėjų sklaida.

Dr. Š.Amonašviliui leidus, bandysime pateikti naujų ir naujausių jo veikalų ištraukų vertimus į lietuvių kalbą. Siekiame, kad šviežiomis idėjomis dažniau ir drąsiau naudotųsi ne tik pedagogai praktikai, švietimo įstaigų vadovai, bet ir akademinis jaunimas (kruopščiai nurodysime Humanistinės pedagogikos teiginių šaltinius).

Skelbsime informaciją apie Tarptautinius pedagoginius skaitymus ir įvairių valstybių pedagogų humanistinį judėjimą, informuosime apie Humanistinės pedagogikos leidinius. Dalinsimės ir kuklia savo praktine patirtimi. Supažindinsime su Humanistinės pedagogikos asociacijos Lietuvoje veikla.

Svetainė www.humanistinepedagogika.lt bus naudinga visiems, kurie yra įsitikinę, kad autoritarinės švietimo sistemos dienos suskaičiuotos, kad mokytojo darbas yra menas, misija ir pašaukimas, kurie šeštuoju jausmu suvokia, kad mokytojo profesija išskirtinė, kad jis tikrai gali būti Dievo bendradarbis – ir tos sunkios bei atsakingos naštos nebijo!

Mums rūpi mokslas, formuojantis žmogaus visuminę pasaulėžiūrą (kiti ją vadina holistine, sinergetine, treti – sintezės pasaulėžiūra, o kai kurie net kosmine), rūpi mokslininkų pasaulėžiūrinė pozicija. Mums įdomūs naujausi mokslo pasiekimai, kurie plečia žmogaus pasaulį ir mąstymą iki Amžinumo ir Begalybės… Mokytojui tokios žinios būtinos – pagal S.Šalkauskį „mokykla faktiškai neatpalaiduojama nuo pasaulėžiūros“! Todėl svetainėje rasite naujienų ir iš mokslo pasaulio.

Kviečiame ne tik plačiau susipažinti su Humanistinės pedagogikos filosofija ir teorija, bet ir dalintis patirtimi – tokios patirties Lietuvoje tikrai yra. Iš praktikos žinome, kad dvasiniu moksleivių ugdymu užsiimti gali ne vien tikybos ar etikos mokytojai. Tačiau ne visų, ypač „tiksliukų“, balsas drąsus.

Bendradarbiaukime, kad ir kokie kuklūs mums patiems atrodytų mūsų pasiekimai, nes ir mažas akmenėlis didelį vežimą verčia. Vertingiausias įnašas į Europos kultūrą – mūsų realus, galutinis ir negrįžtamas išsiveržimas iš autoritarinės pedagogikos gniaužtų visiems laikams. Tik laisvi ir dvasiškai turtingi būsime įdomūs, naudingi ir reikalingi Europai ir pasauliui.

„REIKIA, KAD MOKYTOJŲ ŠIRDYS SUSIJUNGTŲ“ – ragina Šalva Amonašvilis. Tegu internetas ir technologiniai pasiekimai tarnauja gėriui ir dorovei – suvienykime ugdymo humanizavimo pastangas ir tegu nuoširdus mūsų bendradarbiavimas įžiebia dar galingesnę Dvasios Ugnį Lietuvos mokyklose.