HP manifestas

2011 m. liepos 17 d. žymaus mūsų laikų humanisto mokslininko pedagogo novatoriaus Šalvos Amonašvilio sodyboje Bušetyje (Gruzija) iš įvairių valstybių susirinkę mokslininkai pedagogai ir pedagogai praktikai, tėvai, visuomenės bei kultūros veikėjai paskelbė ir pasirašė

HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS MANIFESTĄ

Šalva Amonašvilis ir Valerija Nioradzė HP Manifesto pasirašymo ceremonijos metu. Bušetis 2011-07-17. Foto D.OzolsŠalva Amonašvilis ir Valerija Nioradzė HP Manifesto pasirašymo ceremonijos metu.
Bušetis 2011-07-17. Foto D.Ozols

Manifestą pasirašo Š.Amonašvilis, S.Krukas, J.Černoziomova, laukia I.Pogrebniaka. Foto D.Ozols.

Manifestą pasirašo Š.Amonašvilis, S.Krukas, J.Černoziomova,
laukia I.Pogrebniaka. Foto D.Ozols.

Keturiasdešimt du Manifesto bendraautoriai – katalikai, pravoslavai, musulmonai, budistai ir kt. – kviečia vienytis ir bendradarbiauti, kad kuo greičiau atsigautų ir dvasiškai atgimtų ugdymo pasaulis. Susitikime dalyvavo ir Manifestą pasirašė du mokytojai iš Lietuvos.

Šiuo sunkiu metu, kai planetoje įsikerojo žmonių egoizmas, nemokšiškumas, žiaurumas ir amoralumas, švietimo sistemoje užmiršus vaikus, viskas jau matuojama pinigais. Švietimą negailestingai užvaldo konkurencija pagal rinkos pasaulio dėsnius.

Vaikus būtina ginti nuo visko, kas juos stumia į dorinį nuosmukį, žiaurumą, cinizmą, nusikaltimus. Ginti vaikystę labai sunku – tai didvyriška ir pasiaukojanti vaikams tarnystė. Jai reikia ypatingų – dvasinių – išteklių, noro, veržimosi ir gilaus suvokimo, kad vaikų gynimas jau tampa visos žmonijos išgyvenimo Žemėje gynimu, nes, kol gerieji lūkuriuoja, tamsa laimi… Manifeste pasakyta: „Reikia tvirtai žinoti, kad šitoje tarnystėje atokvėpio nebūna, ir akylumo silpninti nevalia“. Tokia tad atsakinga yra individuali kiekvieno mokytojo, kiekvieno švietimo vadovo misija!

Manifestas, išreiškęs autorių nerimą dėl vaikų likimo, dėl pasaulio ateities, siūlo būdus bei kelius, kaip išeiti iš dvasinės krizės, pritaikius inovacinę pedagogiką – Humanistinę. Manifeste pateikta filosofinė Humanistinės pedagogikos esmė, paaiškinta, kuo ji skiriasi nuo stipriai į mus įaugusios autokratinės, aptariama, kokių pasikeitimų pedagogikoje reikia jau dabar, pristatomas Tarptautinis humanistinės pedagogikos judėjimasir jo dalyvių darbai, pedagogai kviečiami dvasinei bei pasaulėžiūrinei saviugdai.

Šis dokumentas neįprastas ir visiškai nepanašus į kitus švietimo dokumentus – tai Meilės Vaikams Manifestas, nes sugėrė ne vien mintis, bet ir jo autorių vieningą energijos pulsą bei širdžių šilumą, Viltį ir Tikėjimą, kad dvasinis humanizmas perkeis žmonijos gyvenimą. Humanistinės pedagogikos manifestas yra ypatingai svarbus tolesnei švietimo raidai pasaulyje, nes jau šiandien akivaizdu – tai pedagoginės erdvės dvasinis reiškinys, kurio reikšmė ateityje tik stiprės.

HP Manifesto pasirašymo ceremonijos dalyviai 2011 m. liepos 17 d. Bušetyje. Foto D.Ozols.

HP Manifesto pasirašymo ceremonijos dalyviai
2011 m. liepos 17 d. Bušetyje. Foto D.Ozols.

Kviečiame ne tik skaityti Humanistinės pedagogikos manifestą, bet ir aktyviai remti pastangas tų Lietuvos mokytojų, kurie siekia eiti nauju dvasinės saviugdos ir kūrybos keliu, kviečiame skatinti Humanistinės pedagogikos raidą Lietuvos vaikų darželiuose, mokyklose, gimnazijose, aukštosiose mokyklose.

Plačiau apie HP Manifesto pasirašymą Bušetyje – THPC tinklapyje (suprantama, rusų kalba).

Puslapio e-adresas:
http://www.gumannaja-pedagogika.ru