Visuminio ugdymo tarptautinė metodinė-praktinė konferencija

VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Harmoningos asmenybės formavimas visuminiame ugdyme: 
nuo analizės iki sintezės“

 Konferencija skiriama Š. Amonašvilio 90-ties metų jubiliejui 
bei St. Šalkauskio 135-osioms gimimo ir 80-osioms mirimo metinėms paminėti

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, kolegijų, universitetų dėstytojus, mokinių tėčius ir mamas dalyvauti 
metodinėje-praktinėje konferencijoje, kuri vyks 
2021 m. sausio 21 d. 
nuotoliniu būdu per „Zoom“ programą.

Konferencijos probleminės sritys: 
1. Dvasingumo auginimas visuminio ugdymo pagrindu. 
2. Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose. 
3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose. 
4. Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę. 
5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje. 
6. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse. 
7. Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si) galimybė. 
8. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka. 
Konferencijos darbo formos: Atviros pamokos, pranešimai, diskusijos, refleksijos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA, REGISTRACIJA