ŽEMAITIŠKA GIESMĖ TĖVIŠKEI

„A tori Ognėis?“  

ŽEMAITIŠKA GIESMĖ TĖVIŠKEI

Taip pavadinta šiaulietės Silvijos Udos (Silvijos Baranauskienės) žemaitiškų haiku knyga.  Vaizdiniai, tapę unikalios Japonijos poezijos formos haiku eilutėmis, atėjo iš tėviškės – kaimo Skuodo rajone, iš namų, kur maitintos prigimtinės šaknys, kad augant šakos tiestųsi į dangų. Ir pirmąją knygą autorė skyrė gimtinei.

Silvija Uda – kūrybinis Šiaulių Gegužių progimnazijos-Taikos vėliavos mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės slapyvardis. Silvija – Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ narė, viena iš Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos steigėjų ir dabartinė Ascociacijos valdybos narė, Taikos vėliavos komiteto narė.

 “Žemaičių pasą gavau 2019 metais. Man atgimimas ir pačiai – Žemaitijos pajautimas – koks Žemaitijos vaidmuo, žemaičių kalbos vaidmuo. Nereiškia, kad žemaičių kalba turi tikslą išstumti lietuvių kalbą. Džiaukimės, kad tokiame mažame krašte dvi kalbas turime, jau nekalbant apie tarmes ir patarmes. Tai yra vertybė.”

“Istoriškai Žemaitija suvaidino didžiulį vaidmenį, Saulės, Durbės, Skouda mūšis yra žemaičių – kertiniai akmenys, kad Lietuva būtų. Mane žavi ta jėga, ne griaunamoji, o kūrybinė. Apginti ir sukurti.”

Apie knygos pavadinimą „A tori Ognėis“:

“Prieš daugiau nei dešimtmetį su dukra važiavome į Židikus, netoli mano tėviškės, kur palaidota Šatrijos Ragana. Muziejus nedirbo, nuėjome į kapus, koplyčia užrakinta. Na, tiek to. Einame atgal, žmonių nėra ir beeinant klausimas: „Gal turi ognėis?“

Aš suprantu, kad klausė degtukų, bet man tas klausimas, lankant Šatrijos Raganą, nuskambėjo visai ne taip – ar aš turiu tos vidinės ugnies? Tos aukštesniosios ugnies, kuri ir varo mus gyvenime į priekį ir kuo mes turime rūpintis – ar dega tavy ugnis, ar užgeso, tik žarijos bėra.”

Lyg lašeliai
A tori Ognėis
pavėrstė pavasario
dėdliausem’ šaltie?

Šaltinis:  „ŽEMAITIŠKA GIESMĖ TĖVIŠKEI”, Živilė Kavaliauskaitė, žurnalistė,
 „Šiau­lių kraš­tas“ , re­gio­ni­nis Šiau­lių ap­skri­ties ir mies­to dien­raš­tis
Skatyti: Žemaitiška giesmė tevyškei

LAUKIAME KNYGOS „A tori Ognėis“ PRISTATYMO KLAIPĖDOJE GRUODŽIO MĖNESĮ,
apie kurį informuosime papildomai.