ŠMSM apie Rezoliuciją dėl klasės vadovo/auklėtojo pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrųjų programų rengimo

Pristatome Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsakymą
į Visuminio ugdymo tarptautinės metodinės-praktinės konferencijos
„KLASĖS VADOVO VEIKLOS ĮTAKA HARMONINGOS ASMENYBĖS FORMAVIME“
rezoliuciją dėl klasės vadovo/auklėtojo pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrųjų programų rengimo: