Vilkaviškyje atidengtas stogastulpis SALOMĖJOS NĖRIES talentui pagerbti

Gražias naujienas iš Salomėjos Nėries gimtinės atsiuntė
Iniciatyvinės grupės narė, LHPA narė Vilija Žalienė

Lapkričio 13 d. prie Vilkaviškio miesto bibliotekos po penkerių metų atkaklumo ir ištvermės išbandymo atidengtas stogastulpis Salomėjos Nėries talentui pagerbti.

Skulptūros autorius tautodailininkas Algimantas Sakalauskas

Buvo virš šimto Salomėjos kūrybą, jos talentą vertinančių žmonių. Žodį tarė Vilkaviškio meras A.Neiberka, europarlamentaras J.Oleka, poetės anūkė, irgi Salomėja, parskridusi iš Amerikos, kalbėjo svečiai iš Kauno, Jurbarko, Šakių, Marijampolės. Skambėjo S.Nėries eilėraščiai, dienoraščių ištraukos  ir dainos, sukurtos pagal jos eiles: „Klajūnėlis“, „Leisk man prie ugnelės pasišildyt“, „Pienė“, „Grįšiu aš“…

Dalinasi Aušra Mačiulaitienė, Klaipėda:
„Šiam paminklui sukurti reikėjo ypatingo žmogaus su ypatingu gyvenimu. Nes tokio pajautimo kitaip nebūtų. Kas ji buvo tokia, mūsų Salomėja, mes galime suprasti žiūredami į skulptūrą… Salomėja – tai kosminė asmenybė,  tebesanti tarp mūsų.
Būdama Gruzijoje mokymuose, kuriuose dalyvavo pedagogai iš 8 šalių, norėjau kad jie išgirstų Lietuvos balsą. Perskaičiau Salomėjos eilėraštį „Jaunystė“… Tai buvo lakštingalos balsas… Žmonės verkė nesuprasdami žodžių. Jie girdėjo giesmę. Ši giesmė sklinda iš  A.Sakalausko kūrinio.“
Šventės akimirkos…
Ką tik atidingėme…
Šventės pradžia
Šventės akimirka
Kalba tautodalininkas A.Sakalauskas