XVIII Tarptautiniai Humanistinės Pedagogikos Skaitymai Rygoje „TYROS MINTYS KURIA STEBUKLUS“

XVIII Tarptautiniai Humanistinės Pedagogikos Skaitymai 
„TYROS MINTYS KURIA STEBUKLUS“
2019 m. kovo 22-24 d.
Ryga, Latvija

Skaitymų programa:

XVIII Tarptautinių HP Skaitymų programa

Dalyvių anketa

Dalyvių anketas prašome siųsti adresu: 

voicisa@inbox.lv   
ipogrebnaka@edu.riga.lv

Norite prisijungti prie Lietuvos pedagogų delegacijos?
Turite klausimų dėl apgyvendinimo ir kelionės į Rygą?
Prašome pranešti apie tai į LHPA elektroninį paštą:
hpasociacija@gmail.com