Lietuvos HP asociacija

MIELI KOLEGOS!

Mokytojo pareigos neįmanoma apibrėžti vien sausu žodžiu „darbas“, juk Mokytojo pareiga ne „atidirbti“ su vaiku, o nuolat vesti jį į proto ir širdies harmoniją. Todėl mums, mieli kolegos, nuolat ir skauda išvydus užgesusias vaikų akis arba jų dažną norą kopijuoti ganėtinai beširdį, perdėm pragmatišką suaugusiųjų pasaulį.

Dažnas gyvename su klausimais: „Kaip man, mokytojui, norinčiam padėti vaikui surasti kelią į savo širdį, pačiam atsilaikyti prieš abejingumą, su kuo pasidalinti savo atradimais, patirtimi, abejonėmis, skausmu, džiaugsmais? Kas dar galėtų sužinoti apie mano sutiktų vaikų atvertus pasaulius? O kas galėtų padėti ir patarti man, mokytojui? Kaip man pačiam kelti savo kultūrą, puoselėti grožio suvokimą, nesustoti? Kaip nepasiklysti?“

Klausimų daug…

Turbūt pamenate, kad 2009 m. balandį į Šiaulius vesti savo autorinio seminaro buvo atvykęs psichologijos m. dr. Šalva Amonašvilis, kurį pripažįstame kaip vieną iš realiausiai padedančių mokytojams atsakyti į minėtus klausimus. Akademikas Lietuvoje lankėsi jau ne pirmą kartą. Šeštą. Ne tik Šiauliuose, bet ir Klaipėdoje, Mažeikiuose, Utenoje, Vilniuje vykę jo seminarai ne vienam pradinukų mokytojui ar dalykininkui parodė autoritarinio pedagoginio proceso ir klasikinio humanistinio ugdymo skirtumus, pagrindinę auklėjimo tragediją, išmokė atpažinti tikrus ir menamus autoritetus, leido pajausti pamatinių Humanistinės Pedagogikos teiginių begalybę ir neišsemiamumą, suvokti mokytojo dvasinio augimo būtinybę, atsakomybės prieš Kūrėją neišvengiamumą, padėjo suprasti vaiko prigimtines galias, giliau suvokti gerumo kalbą, minties galią, jausminio žinojimo vertę bei visuminio ugdymo raktą – proto ir širdies vienovę…

Šiauliuose vykęs seminaras mokytojus uždegė ieškoti naujų darbo kelių – visų seniau vykusių Humanistinės Pedagogikos seminarų organizatoriai, pritarus seminaro dalyviams, nusprendė Lietuvoje įkurti Humanistinės Pedagogikos asociaciją. 2009 m. balandžio 10 d. įvyko pirmasis valdybos posėdis, per kurį apibrėžtos būsimos ir galimos HP asociacijos veiklos gairės.

Pavasarį gimę tikslai materializavosi rudenį — 2009 m. rugsėjo 7 d. Humanistinės Pedagogikos asociacija įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Profesoriaus Š.Amonašvilio seminaruose Lietuvoje jau yra dalyvavę apie 1500 pedagogų. Tikimės, jog nemaža jų dalis ne tik klausė, bet ir išgirdo, iki šiol neužgesino parsivežtos kibirkšties  mokyti vaikus kitaip — klausant savo Širdies ir girdint jų Širdis. Jiems, jau suvokusiems humaniško auklėjimo svarbą, HP asociacija atvers daug naujų galimybių: mokytis, turtinti savo pasaulėžiūrą, telktis ir vienytis, dalintis patirtimi, dalyvauti tarptautinėje Humanistinės Pedagogikos puoselėtojų veikloje…

KVIEČIAME BENDRADARBIAUTI visus, kas pritaria Humanistinės pedagogikos idėjoms ir siekia jas realizuoti kasdieniame darbe:

  • mokytojus,
  • tėvus ir visuomenę,
  • įvairių švietimo įstaigų vadovus,
  • visuomenines organizacijas,
  • žinybas, kurioms rūpi dvasinis mokyklos atgimimas.

Humanistinės Pedagogikos asociacijos valdybos nariai,
visa širdimi linkintys Jums ilgo ir nesibaigiančio pažinimo:

Silvija Baranauskienė,
Šiaulių Gegužių pagrindinės mokyklos direktorė

Irina Narkevičienė,
Klaipėdos M.Gorkio pagrindinės mokyklos direktorė

Irena Stulpinienė,
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos fizikos mokytoja

2009 m. spalis