HP riteriai

THPC tarptautinė visuomeninė žiuri
„HP Riteris“ suteikė garbingą
HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS RITERIO
vardą ir įteikė aukso ženklą „Širdis ir Gulbė“
šiems Lietuvos pedagogams ir kultūros veikėjams:

2004 m. – IRENA STULPINIENĖ,
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

2005 m. – IRINA ALEKSEJENKO,
Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinės mokyklos papildomo ugdymo mokytoja

  2006 m. – ANTANAS PANAVAS (1961 – 2013),
Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

2009 m. – NIJOLĖ PETROŠIENĖ,
„Andrenos“ leidyklos vadovė, Vilnius

2010 m. – IRINA NARKEVIČIENĖ,
Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos direktorė

2011 m. – MARINA KORINEVSKAJA,
Klaipėdos Nevalstybinės specialiosios pagrindinės mokyklos „Svetliačiok“ direktoriaus pavaduotoja

2012 m. – RASUOLĖ PETRAUSKIENĖ,
Klaipėdos Nevalstybinės specialiosios pagrindinės mokyklos „Svetliačiok“ meninio ugdymo pedagogė
ir vaikų lopšelio darželio „Atžalynas“ auklėtoja

2013 m. – akademikas ALGIRDAS GAIŽUTIS,
Lietuvos edukologijos universiteto rektorius

2013 m. – SILVIJA BARANAUSKIENĖ,
Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė

2014 m. – VILIJA ŽALIENĖ,
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Vilkaviškis

2014 m. – MAJA TARACHOVSKAJA,
Klaipėdos pagrindinės Maksimo Gorkio mokyklos matematikos mokytoja metodininkė

2016 m. – SONATA PETRAITIENĖ,
Vilniaus „Versmės“katalikiškosios gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

2018 m.  – IRENA RAKUCEVA
Klaipėdos M.Gorkio progimnazijos direktoraius pavaduotoja

2019 m. – TATJANA MURNINA

THPC tarptautinė visuomeninė žiuri suteikė
HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS MOKYTOJO vardą
ir įteikė sidabro ženklą „Širdis ir Gulbė“ šiems Lietuvos pedagogams:

2013 m. – TATJANA MURNINA,
Klaipėdos vaikų kūrybinės studijos „Parusnik Sveta“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė

2014 m. – JELENA SEMIONOVA,
Klaipėdos pagrindinės Maksimo Gorkio mokyklos psichologė

2014 – AUŠRA DIDŽGALVIENĖ,
Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė

2015 m. – AUDRONĖ JOVAIŠIENĖ,
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

2016 m. – EUGENIJA VALAUSKIENĖ,
Klaipėdos S.Dacho progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

2018 m.  – TATJANA SEMENISTAJA
Klaipėdos M.Gorkio progimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja

2018 m. – MARINA FILIČEVA
Klaipėdos M.Gorkio progimnazijos dailės ir techologijų mokytoja metodininkė

2018 m. –  EDITA MONTVILIENĖ
Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

2019 m.  – ALGIRDAS MALČIUS
Klaipėdos M.Gorkio progimnazijos muzikos mokytojas metodininkas

THPC tarptautinė visuomeninė žiuri suteikė 
HUMANISTINĖS PEDAGOGIKOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS 
vardą šioms Lietuvos švietimo įstaigoms:

2014 m. – Klaipėdos pagrindinė Maksimo Gorkio mokykla

2015 m. – Šiaulių Gegužių progimnazija